Waarom

Stop Online Shaming vindt dat online privacy-inbreuken en daarmee samenhangende online onrechtmatige uitingen snel en doeltreffend opgelost moeten worden. De positie van de slachtoffers moet verbeterd worden. Denk aan onrechtmatige online uitingen zoals wraakporno, shame sexting, cyberpesten, op individuele slachtoffers gerichte haatdragende of kwetsende content en hiermee samenhangende identiteitsdiefstal en nep-uitingen, zoals deepfake en deepnude.

Online shaming kan grote gevolgen hebben. Zoals: uitgelachen en gepest worden, reputatieschade, problemen in de privésfeer, sociale isolatie, verlies van werk, angsten en depressies. In extreme gevallen heeft het zelfs tot zelfdoding geleid. Een bijkomend probleem is dat de slachtoffers vaak zelf de schuld krijgen van wat hen is overkomen (ook wel victim blaming genoemd).

Politie en justitie doen vaak niets, of te weinig, of ze handelen niet snel genoeg. Terwijl pijlsnelle actie essentieel is, om te voorkomen dat het materiaal zich als een olievlek online verspreidt. Stop Online Shaming maakt zich dus sterk voor: het sneller oppakken van aangiftes, en ervoor zorgen dat beschamende content meteen offline wordt gehaald. Onder andere door te lobbyen voor betere wet- en regelgeving. Maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Slachtoffers weten vaak niet dat het civiele recht snel uitkomst kan bieden. Maar de drempels daarvoor zijn hoog. Wie geen gespecialiseerde advocaat kan vinden en geen financiële middelen heeft, staat met lege handen. Stop Online Shaming komt op voor deze slachtoffers en helpt hen met juridische middelen hun recht te halen.

Wat

Stop Online Shaming voert strategische rechtszaken, zoals collectieve acties en proefprocessen, tegen online privacy-inbreuken en daarmee samenhangende online onrechtmatige uitingen. Stop Online Shaming komt op voor gedupeerden, ook als hun identiteit niet bekend is. Het doel is om jurisprudentie te creëren die de positie van slachtoffers versterkt.

De missie van Stop Online Shaming is drempels voor slachtoffers binnen procedures van zelfregulering, civielrecht en strafrecht weg te nemen.

Het doel van Stop Online Shaming is om met (proef)procedures:

 • privacy-inbreuken en online onrechtmatige uitingen zo snel mogelijk offline krijgen;
 • voorkomen dat dergelijke content opnieuw online wordt aangeboden;
 • ervoor zorgen dat daders zich niet kunnen verschuilen achter valse namen of anonimiteit.

Nieuws

10-08-2020

Op 1 april 2020 heeft de Rechtbank een tussenvonnis gewezen, waarna de procedure is vervolgd. Er hebben zich geen andere belangenorganisaties aangesloten bij deze rechtszaak. Evolve Media heeft in juli 2020 een schriftelijk processtuk aan de Rechtbank gezonden over de ontvankelijkheid van de twee eisende partijen, die daar in augustus 2020 schriftelijk op reageerden. In collectieve zaken is het gebruikelijk dat de Rechtbank eerst de ontvankelijkheid beoordeelt. Daarna zal het inhoudelijke debat plaatsvinden over de vorderingen die de eisende partijen hebben ingesteld.

02-04-2020

De dagvaarding tegen Evolve Media (vagina.nl) is op 27 februari 2020 geregistreerd in het Centraal register voor collectieve vorderingen. De procedure is aangebracht bij de Rechtbank Amsterdam, die op 27 mei 2020 zal beslissen over de procedurele vervolgstappen.

25-02-2020

Stichting Stop Online Shaming start samen met Helpwanted.nl een rechtszaak tegen de website Vagina.nl, die naaktbeelden exploiteert zonder toestemming van de mensen die in beeld zijn. Zeker bij gebruik van verborgen camera’s weten mensen niet eens dat ze gefilmd zijn. Met deze rechtszaak willen eisers duidelijk maken dat het niet is toegestaan om naaktbeelden op internet te zetten zonder toestemming van iedereen die in beeld is.

Meer informatie:

Steun ons via onze crowdfunding campagne.

Voor mediavragen: Willem van Lynden 06-26788038

Organisatie

Het bestuur van Stop Online Shaming bestaat uit vier personen:

 • Sannette Naeyé – voorzitter
  Sannette was directeur van Cinekid. Op dit moment werkt zij als consultant en expert op het gebied van media en cultuur.
 • Carina van Eck – vicevoorzitter
  Carina was lid van het College voor de Rechten van de Mens en is op dit moment rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam, sector strafrecht.
 • Henk Boeke – secretaris
  Henk is oprichter en voormalig directeur van Ouders Online. Op dit moment is hij actief voor het Platform Bescherming Burgerrechten en de Adviescommissie van Nicam/Kijkwijzer.
 • Willem van Lynden – penningmeester
  Willem is oprichter van Mediamaze, een organisatie die adviseert over online reputatiemanagement, en ondersteuning biedt bij het toepassen van het vergeetrecht.

De bestuurders krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Stop Online Shaming is opgericht in oktober 2019. De statutaire naam is ‘Stichting Stop Online Shaming’. De stichting heeft geen winstoogmerk. De statutaire doelstelling luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van slachtoffers van online privacy-inbreuken en online onrechtmatige uitingen, in het bijzonder door het handhaven, het bevorderen en het verkrijgen van afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die slachtoffers, alles in de ruimste zin des woords.”

Meer informatie:

Doneren

Steun ons! Stop Online Shaming heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), waardoor u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bedrag €*Je kunt ook bijdragen aan de crowdfunding campagne ‘Niet zonder mijn toestemming’. Hiermee steun je de rechtszaak van Stichting Online Shaming en Helpwanted.nl tegen de website Vagina.nl, die naaktbeelden exploiteert zonder toestemming van de mensen die in beeld zijn.

Partners

Boekx Advocaten is de juridische partner van Stop Online Shaming. Boekx Advocaten heeft de oprichting van Stop Online Shaming pro bono gefaciliteerd.

Boomerang Agency heeft kosteloos meegewerkt aan de oprichting van Stop Online Shaming.

De Stichting Stop Online Shaming is pro bono opgericht door notaris Jan Schouten van Fieldfisher.

Voor advies bij online seksueel misbruik kun je terecht bij Helpwanted.nl.

Contact

Stichting Stop Online Shaming
Postadres: Stadionweg 76, 1077 SP Amsterdam
e-mail: info@stoponlineshaming.org
KvK Amsterdam: 76076741
RSIN-nummer: 860499017
Bankrekening/IBAN: NL 48 BUNQ 2041 2667 16

Voor acute problemen en advies bij online seksueel misbruik kunt u terecht bij Helpwanted.nl.

Voor mediavragen: Willem van Lynden 06-26788038

Privacy Policy

De website van Stop Online Shaming verzamelt geen persoonsgegevens.

De enige persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn de persoonsgegevens die u als donateur verstrekt voor het afhandelen van een donatie aan Stop Online Shaming. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Bij donaties worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door uw bank en door de bank van Stop Online Shaming.